Author Archives: gocgiamcan.edu.vn

Thắng đường kho thịt, cá có gây ung thư?

Nhiều thông tin cho rằng hành động thắng đường để tạo nước màu kho thịt, cá tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư, điều này đúng hay sai? (Hòa, 35 tuổi, Hà Nội) Trả lời: Thắng đường thành nước màu để kho thịt, cá là thói quen của rất nhiều gia đình. Tuy nhiên, về […]