Author Archives: kinhnghiem360.edu.vn

Ba sáng kiến cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe của Ajinomoto Việt Nam

Ajinomoto Việt Nam đẩy mạng sáng kiến: Dự án bữa ăn học đường, Chương trình dinh dưỡng dành cho bà mẹ và trẻ em và Dự án phát triển hệ thống dinh dưỡng Việt Nam. Theo ông Takayuki Kubota – Giám đốc phụ trách Khối Hoạch định, Công ty Ajinomoto Việt Nam, song song với […]