Đất ao có được chuyển đổi để cấp sổ đỏ?

Hỏi: Gia đình tôi có 600m2 đất ao ở cách xa nhà ở. Hàng năm, tôi nộp thuế sử dụng ao đầy đủ và có giấy nộp thuế. Đất này được ghi trong hợp tác xã song gia đình lại không có giấy sử dụng đất.

Vậy xin hỏi, đất ao của gia đình tôi thuộc loại đất gì? có được chuyển đổi để cấp sổ đỏ? được phép xây dựng nhà? Trường hợp được chuyển đổi thì chi phí cụ thể ra sao?

Chân thành cảm ơn!

Nguyễn Văn Thinh (Hà Nội)

chuyen muc dich su dung dat ao 30f3
Việc xây nhà trên đất nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền… (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Do ông Thinh không cung cấp thông tin cụ thể nên Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có cơ sở giải đáp chính xác. Tuy nhiên, ông Thinh nên nắm rõ một số vấn đề sau đây:

Về xác định loại đất: Hiện nay, việc xác định loại đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11, Luật Đất đai và Điều 3, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều thuộc Luật Đất đai (bổ sung, sửa đổi theo Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 6/1/2017 bổ sung, sửa đổi một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

Về xây nhà: Việc xây nhà trên đất nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về chuyển mục đích sử dụng đất. Cùng với đó, chủ đầu tư xây nhà cần đảm bảo những điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng.

Về cấp Giấy chứng nhận và xác định nghĩa vụ tài chính: Người sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014 quy định về tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *