Phải làm lại thủ tục huy động vốn khi nhận chuyển nhượng dự án nhà ở?

Hỏi: Công ty tôi nhận chuyển nhượng dự án nhà ở cao tầng. Vậy xin hỏi, doanh nghiệp sau khi nhận chuyển nhượng dự án có phải làm lại thông báo đủ điều kiện huy động vốn? Chủ đầu tư cũ đã có văn bản thông báo này.

Xin cảm ơn!

(Đại diện Công ty TNHH Bắc Á Land, TP.HCM) 

201907010759139324248 c63e
Chủ đầu tư trước khi cho thuê mua, bán nhà ở hình thành trong tương lai phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở có đủ điều kiện được cho thuê mua, được bán. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Nội dung Khoản 2, Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản nêu rõ, chủ đầu tư trước khi cho thuê mua, bán nhà ở hình thành trong tương lai phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở có đủ điều kiện được cho thuê mua, được bán.

Mặt khác, về quyền lợi và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng dự án nhà ở, Khoản 2, Điều 52, Luật Kinh doanh bất động sản quy định, bên nhận chuyển nhượng được “kế thừa và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng đã chuyển giao; tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh dự án theo đúng tiến độ, nội dung dự án đã được phê duyệt,…”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án nhà ở cao tầng không phải làm lại thông báo đủ điều kiện huy động vốn nếu việc chuyển nhượng được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời dự án đã có văn bản thông báo (của cơ quan thẩm quyền) đủ điều kiện được cho thuê mua, được bán nhà ở hình thành trong tương lai. 

Bộ Xây dựng

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *