Thắc mắc về chuyển mục đích sử dụng đất ở đô thị sang đất thương mại

Hỏi: Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền song phải đăng ký biến động được quy định tại Điều 11, Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT. Vậy xin hỏi, trong trường hợp này có phải xem xét phù hợp với quy hoạch hay không?

Chẳng hạn, tôi có thửa đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của huyện là đất ở đô thị (ODT). Nay tôi muốn chuyển đổi lô đất này sang đất thương mại dịch vụ thì được đăng ký biến động và không phải xem xét sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất?

Chân thành cảm ơn!

Trần Văn Duy (Đắk Nông)

chuyen dat do thi sang thuong mai 1664
Khi chuyển đất ở đô thị sang đất thương mại dịch vụ, chủ sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền song phải đăng ký biến động.

Trả lời: 

Khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 11, Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 27/1/2015 (được bổ sung, sửa đổi tại Điều 12, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29/9/2017) nêu rõ, chủ sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi chuyển đổi đất ở đô thị sang đất thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, chủ sử dụng phải đăng ký biến động.

Cùng với đó, theo nguyên tắc sử dụng đất được quy định tại Điều 6, Luật Đất đai năm 2013, bạn cần sử dụng đất đúng kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, đúng mục đích sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *