Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất được xác định như thế nào?

Hỏi: Năm 2003, gia đình tôi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận và chuyển mục đích sử dụng đất tại UBND xã Châu Sơn (phường Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam hiện nay). Tôi có giấy biên nhận nộp hồ sơ của UBND xã.

Thế nhưng, gia đình tôi chưa được cấp Giấy chứng nhận do Phòng Địa chính TP khi làm bản đồ đã làm sai số thửa, ghi tên người khác trên mảnh đất này.

UBND phường Châu Sơn đang làm phương án nhằm chỉnh lý bản đồ, cấp Giấy chứng nhận cho gia đình tôi. Tuy nhiên, phương án tài chính được tính theo giá thời điểm hiện tại.

Vậy xin hỏi, gia đình tôi được thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất tăng thêm, đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất theo giá tại thời điểm nộp hồ sơ năm 2003 hay không?

Chân thành cảm ơn!

(Phạm Văn Đức)

201907030958135097248 1504
Với những trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.
(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khoản 41, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 6/1/2017 bổ sung, sửa đổi một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai nêu rõ, đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất, thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính tới cơ quan thuế.

Mặt khác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời hạn Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính tới cơ quan thuế không quá 15 ngày.

Tính từ ngày nhận được thông tin địa chính được gửi bởi Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ tài chính tới người sử dụng đất trong thời hạn không quá 5 ngày.

Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất là thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu cơ quan thuế chậm xác định nghĩa vụ tài chính hoặc Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin chậm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *